Algemene informatie.

Het bestuur van SPR Sport bestaat uit onderstaande personen en wordt actief ondersteund door het sportcentrum.
Vragen kun je stellen aan spr@rug.nl.

  • Gerald Lier – voorzitter
  • Harold Hofenk – secretaris, sportaanbod
  • Karst van der Werf – penningmeester, PR
  • Jeroen de Lezenne Coulander – website, PR
  • Aly Dijks – bestuurslid
  • Niels Idsinga – PR, website
  • Ida Buist – sportaanbod

Vanuit het Sportcentrum is Hans Nieboer contactpersoon met het SPR-bestuur.

Het is goed om te weten dat het bestuur van SPR Sport geheel uit vrijwilligers bestaat. Zij doen dit naast hun vaste werkzaamheden.