Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit/Hanzehogeschool. De SPR stelt zich sedert 1950 ten doel de “saamhorigheid, ontwikkeling en ontspanning in de ruimste zin des woords” van het personeel der Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool te Groningen te bevorderen door middel van sport.

Algemene informatie

Het bestuur van SPR Sport bestaat uit onderstaande personen en wordt actief ondersteund door het sportcentrum.
Vragen kun je stellen aan spr@rug.nl.

  • Gerald Lier – voorzitter
  • Harold Hofenk – secretaris, sportaanbod
  • Karst van der Werf – penningmeester, PR
  • Jeroen de Lezenne Coulander – website, PR
  • Aly Dijks – bestuurslid
  • Niels Idsinga – PR, website
  • Ida Buist – sportaanbod

Tennissectie
Schaatssectie

Vanuit het Sportcentrum is Hans Nieboer contactpersoon met het SPR-bestuur.

Het is goed om te weten dat het bestuur van SPR Sport geheel uit vrijwilligers bestaat. Zij doen dit naast hun vaste werkzaamheden.