Toekomst personeelssport

Binnen de RUG wordt actief nagedacht over de toekomst van personeelssport. Hieronder staat een beknopte omschrijving van de doelstelling die door de werkgroep zijn opgesteld:

mei 2018

Voorstel ten aanzien van optimalisatiemogelijkheden bij RUG

De RUG wil voor haar medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn.
Naast een aanbod op het gebied van talentontwikkeling wil de RUG een voor iedereen beschikbaar aanbod op het gebied
van sport, vitaliteit en welzijn. Voorgesteld wordt het aanbod van sportactiviteiten te gaan bezien in het geheel van een totaalpakket van aanbod in het kader van duurzame inzetbaarheid en deze activiteiten, net als de BALANS activiteiten, op te nemen in de Roadmap Duurzaamheid. Daarnaast om nader te onderzoeken of en hoe de sportfaciliteiten die bij het Sportcentrum van de RUG aanwezig zijn optimaal kunnen worden aangeboden aan de medewerkers, in een vorm die goed samenhangt met de activiteiten die al in de Roadmap Duurzaamheid zijn opgenomen. Van belang is nog te vermelden dat de SPR sportactiviteiten aanbiedt voor personeel van zowel RUG als Hanzehogeschool (HG). Afstemming met de HG is noodzakelijk en vindt momenteel plaats.